Zebranie z rodzicami - 05.02.2013 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie informuje, że dnia 05.02.2013r.(wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się pedagogizacja rodziców na temat "Uzależnienie dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych"(sala gimnastyczna) a następnie zebranie z rodzicami o godz 17.00 (najpierw na sali gimnastycznej a nastepnie w klasach z wychowawcami).

Święto Patrona Szkoły

Dnia 22 stycznia odbędzie się Święto Patrona Szkoły.

Harmonogram uroczystości:

8.30 - Msza Święta.

9.45 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem poległych powstańców.

10.00 - Akademia poświęcona 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

10.30 - 12.00 - Zabawa choinkowa dla klas 0 - III (mile widziane stroje karnawałowe i basniowe kostiumy).

12.00- 15.00 - Zabawa choinkowa dla klas IV - VI.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Specyfikacja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200.000 euro na realizację zadania pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie

Zebranie z rodzicami - 13 grudnia

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie informuje, że dnia 13 grudnia (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. (Spotkania indywidualne w klasach )

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baranowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie zadania Nr 2,3,4,5,6,7,9 oraz unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania Nr 1 i Nr 8 prowadzonych w trybie o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie"

Projekt"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kas I - III w Szkole Podstawowj w Baranowie"

kapital ludzki fundusz spoeczny

 

 

 

 

 

Uczniowie klas młodszych biorą udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej w Baranowie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajecia projektowe rozpoczęły się 28 września 2012 r. i trwać będą do końca czerwca 2013 r. Projektem objętych jest 144 uczniów klas I - III w tym 64 dziewczynki i 80 chłopców (zgodnie z zasadą równości szans).

W oparciu o rozpoznane i zdiagnozowane potrzeby uczniów oraz ich zdolnosci realizowane są następujace rodzaje specjalistycznych zajęć:

I - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym takze zagrozone ryzykiem dysleksji - prowadząca pani mgr Iwona Kamela.

II - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejetności matematycznych - prowadzi je pani mgr Prlagia Maruszak.

III - zajecia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - prowadzi je pani mgr Wioletta Suszek.

IV - zakecia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - prowadzi je pani mgr Grażyna Kolek.

V - zajecia rozwijajace zainteresowania matematyczno - przyrodnicze - prowadząca pani mgr Bożena Markiewicz.

Celem specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych jest wyeliminowanie istniejacych zaburzeń (dysfunkcji) u dzieci lub ich zminimalizowanie, poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzenie ich ciekawości poznawczej i badawczej uwzględniając indywidualne podejście do ucznia.

 

 

Licznik odwiedzin

4224669
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
239
1031
3315
4254
4224669

(od 10.2007)