Wypisanie dziecka z obiadów szkolnych

Wypisanie dziecka z obiadów szkolnych

Stołówka szkolna

Godziny wydawania posiłków rok szkolny 2023/2024

Lp GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 
1 1115-1130 2b, 3b, 3a 1a, 1b, 2b 1a, 2a, 2b 1b, 2a, 2b 1a, 1b, 3a
 
2 1135-1150 1a, 1b, 2a 3a, 3b, 2a 3b, 3a, 1b 1a, 3a, 3b 2a, 2b, 3b
 
3 1200-1215 0a, 0b 0a, 0b 0a, 0b 0a, 0b 0a, 0b
 
4 1230-1400 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8

Kierownikiem stołówki szkolnej jest p. Małgorzata Holaś. Tel. 81 883 40 09