Dekalog rodzica

Są to zasady wychowawcze, których przestrzeganie przeciwdziała powstawaniu samotności dziecka w rodzinie. W dużej mierze pokrywają się one z zasadami zmierzającymi do utrzymania pozytywnej atmosfery w rodzinie.

Oto najważniejsze z nich:

  1. Miłość rodzi miłość – uczę dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka.
  2. Szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchać relacji dziecka.
  3. Lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, aprobaty, bliskości i ciepła.
  4. Potrzebuję ciągłej autorefleksji – ufam swojej intuicji, ale nieustannie poznaję samego siebie.
  5. Empatia to umiejętność rozumienia bez słów – umiem „czytać" swoje dziecko, znam jego psychikę, zachowanie, uczucia, potrafię szybko reagować na pojawiające się trudności.
  6. Jestem rodzicem a nie partnerem – taki układ daje gwarancję, że dzieci nie zastosują manipulacji, która mogłaby mieć miejsce w przypadku układu partnerskiego, wyznaczam granice i zdecydowane stanowisko w ważnych sprawach, stanowczo mówię „nie", gdy zajdzie taka potrzeba.
  7. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu, staram się być autorytetem dla dziecka.
  8. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów – mówię dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – mobilizuję je do działania, doceniam nawet najmniejsze starania, wskazuję jego mocne strony.
  9. Pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów, utrzymuję dyscyplinę, ale nie kontroluję.
  10. Nie rezygnuję z własnych potrzeb na rzecz dziecka – nie zaspokajam potrzeb dziecka kosztem własnego cierpienia.