Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 

Godziny przyjęć poniedziałek  - 8.00-11.30
wtorek - 8.00-11.30
piątek - 8.00-15.00

Pielęgniarka szkolna - Pani Beata Dębek
Pielęgniarką szkolną jest Pani Beata Dębek