Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Dążenie by szkoła dała się lubić, była ciepła i ludzka, zaspokajała potrzeby uczniów, rodziców oraz realizowała oczekiwania społeczne, by przygotowywała do prawdziwego uczestnictwa w kulturze i do jej współtworzenia, a także do życia w ciągle zmieniających się warunkach.

Wizja szkoły

  • W szkole panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji oraz pomocy i współdziałaniu.
  • Wychowanków uczy się miłości do Wielkiej i Małej Ojczyzny, szacunku do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury.
  • Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów.
  • Uczeń jest: kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazuje pomoc swoim rówieśnikom oraz jest ciekawy otaczającego go świata.
  • Nauczyciel jest: sprawiedliwy, konsekwentny, cieszy się autorytetem wśród uczniów i rodziców oraz budzi ich zaufanie. Rozwija zainteresowania uczniów. Zawsze służy pomocą dzieciom i rodzicom. Jest wykształcony i ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje.
  • Dyrektor jest: dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec uczniów, nauczycieli, innych pracowników oraz rodziców. Tworzy właściwą atmosferę, jest sprawiedliwy i konsekwentny w działaniu. Umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem.
  • Rodzic aktywnie uczestniczy w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziała i wspiera nauczycieli w pracy, pomaga w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczy w podejmowaniu decyzji.
  • Zajęcia prowadzone są w taki sposób, żeby wydobyć i rozwinąć zdolności dziecka, nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wiary we własne siły.
  • Klaso-pracownie nowocześnie wyposażone zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy, a sala gimnastyczna i nowe wielofunkcyjne boisko zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów.
  • Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zapewnia opiekę pedagoga i pielęgniarki. Jest przyjazna i bezpieczna dla ucznia. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.