Grono pedagogiczne

mgr Piotr Wiącek - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baranowie

mgr Monika Litwinek - Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie

mgr Marzanna Wojtaś - Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie

 

mgr Aftyka Przemysław - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bernatek Ewelina - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Bogucka Beata - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Burczak Hanna - nauczyciel wychowania fizycznego

ks mgr Jarosław Chwiejczak - nauczyciel religii

mgr Goluch Mariola - nauczyciel języka angielskiego

mgr Jamioła Jarosław - nauczyciel świetlicy i zajęć rewalidacyjnych

mgr Janicka Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kamela Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Karczmarz Aneta - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Kręgiel Renata - nauczyciel języka angielskiego

mgr Krysiak Przemysław - psycholog szkolny

mgr Kolek Grażyna - logopeda, zajęcia rewalidacyjne

mgr Kulik Małgorzta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Lamek Urszula - bibliotekarka, pedagog szkolny

mgr Lenartowicz Anna - nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Lejkowska Alina - nauczyciel matematyki

mgr Litwinek Monika - nauczyciel matematyki

mgr Marcinkowska Marzanna - nauczyciel matematyki i chemii

mgr Markiewicz Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Maruszak Anna - nauczyciel biologii, przyrody i geografii

mgr Maruszak Beata - nauczyciel matematyki 

mgr Miłosz Lucyna - nauczyciel plastyki i religii

mgr Niemczuk Justyna - nauczyciel języka angielskiego

mgr Osiak Małgorzata - nauczyciel religii

mgr Sałek Halina - nauczyciel języka polskiego

mgr Skiba Helena - nauczyciel przyrody i biologii

mgr Stefaniak Ewa - nauczyciel fizyki i matematyki

mgr Suszek Wioletta - pedagog specjalny

mgr Szymanek Ryszard - nauczyciel techniki  i informatyki

mgr Wach Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Zarychta-Iwon Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Zarychta Maria - nauczyciel języka polskiego

Zdunek Anna - nauczyciel języka polskiego