Rada rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Współpracuje ona z Dyrektorem szkoły, Radą pedagogiczną, Samorządem uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Skład Prezydium Rady Rodziców (rok szkolny 2023/2024):

 • Przewodnicząca - Justyna Szymańska - Mazurek
 • Zastępca przewodniczącego - Małgorzata Miller
 • Sekretarz - Aneta Walczuk
 • Skarbnik - Stefaniak Ewelina

 

Członkowie:

 1. Jeżewska Aneta (1a)
 2. Koczańska Agnieszka (1b)
 3. Walczuk Aneta (2a)
 4. Romanowska Beata (2b)
 5. Szymańska Mazurek Justyna (3a)
 6. Jońska Alicja(3b)
 7. Krawczak Iwona (4a)
 8. Ziarek-Warych Joanna (4b)
 9. Wiraszka Monika (5b)
 10.  Janczara Anna (5b)
 11. Miller Małgorzata (6a)
 12. Stefaniak Ewelina (6b
 13. Sadowska Anna (7a)
 14. Korgól Teresa (7b)
 15. Jarzyna Edyta (8a)
 16. Waś Anita (8b)