Motywowanie i wspieranie dzieci

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW - JAK MOTYWOWAĆ 
I WSPIERAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ

Załączniki:
Pobierz plik (MOTYWOWANIE I WSPIERANIE DZIECI.pdf)Motywowanie i wspieranie dzieci

Higiena pracy przy komputerze

W załączniku znajdują się informacje jak właściwie korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, dbając przy tym o higienę pracy.

Zasady kształcenia na odległość

Zasady kształcenia na odległość 
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

 Proszę o zapoznanie się z zasadami,  umieszczonymi są w załączniku.

Pobierz plik (ZKO_Szkoła.pdf)Zasady kształcenia na odległość.

Załączniki:
Pobierz plik (Zasad_oceniania na odległość.pdf)Zasady oceniania na odległość126 kB