Szkoła pamięta - 2022

szkoła pamięta

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji i Nauki nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta".
W dniu 28 X 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Małgorzaty Osiak i p. Heleny Skiby odwiedzili cmentarz parafialny oraz miejsce upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. W ramach akcji uczniowie wykonali szereg prac porządkowych, zapalili znicze pamięci, a dzięki informacjom przekazanym przez p. Dyrektora Piotra Wiącka i p. Halinę Sałek poznali bliżej historię zasłużonych bohaterów naszej wolności.

Ogłoszenie - 31.10.2022

 

Na podst. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego informujemy, że:

1. W dniu 31 października 2022r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbywają się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy występuje konieczność zapewnienia uczniom opieki, szkoła organizuje w tym dniu zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

Gminne Przedszkole w Baranowie pracuje w tym dniu zgodnie z planem.
Przywozy i odwozy zgodnie z planem .

Dyrektor
Piotr Wiącek

IGRZYSKA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROMOCJA II EDYCJI SPORT KLUBÓW

W dniu 8 listopada 2022 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie odbędą się igrzyska sportowe uczniów szkół podstawowych, promujące II edycję Sport Klubów funkcjonujących w ramach Programu MEiN „Aktywny powrót do szkoły. WF z AWF”. W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 100 uczennic i uczniów z klas I-III, którzy rywalizować będą, zgodnie z duchem fair playi przesłaniem „udział ważniejszy niż zwycięstwo” w 9 konkurencjach sportowych, sprawdzających fundamentalne umiejętności ruchowe w sporcie.
Otwarcie zawodów odbędzie się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim! Startujący uczestniczyć będą w defiladzie prowadzonej przez znanego sportowca, następnie poczet flagowy złożony z przedstawicieli uczniów wciągnie na masz flagę igrzysk oraz zapali znicz olimpijski. Przedstawicielka młodych sportowców odczyta w Ich imieniu przyrzeczenie oraz zostanie odśpiewany hymn olimpijski.
Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, gmina Baranów.

 

zebranie z rodzicami - 3.11.2022

zebranie

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

MEiN

Warszawa, 14 października 2022 r. 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,

bez mała 250 lat po powołaniu pierwszego organu państwa do spraw szkolnictwa − Komisji Edukacji Narodowej − trudno przecenić rolę nauczycieli w procesie edukacji, wychowania czy formowania osobowości kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Ustawy KEN z 1773 roku podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela.
Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów.

Ideały te, nadal charakteryzujące nauczycieli, są dziś dla nas powodem do szczególnego docenienia Państwa zaangażowania. Serdecznie dziękuję za wzorowo realizowaną misję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Doceniam, że wspierają Państwo swoich podopiecznych w ich indywidualnym rozwoju. To niezwykle ważne, że podczas codziennej pracy kształtują Państwo postawy moralne i obywatelskie ludzi młodych, jak również wychowują uczniów w atmosferze szacunku dla każdego człowieka, ale też w poszanowaniu tradycji oraz dorobku kulturowego i intelektualnego naszego narodu.

Szanowni Państwo, jednym z priorytetów naszych działań jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Stąd też zmiany w pragmatyce zawodowej, a także rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej. Na bieżąco reagujemy także na obecną sytuację na świecie i spowodowany wojną w Ukrainie światowy kryzys energetyczny.  Dlatego samorządy, organy prowadzące szkoły publiczne będą mogły jeszcze w tym roku skorzystać z dodatkowych środków na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła.

Chcemy, aby polska szkoła była nowoczesna, czyli – między innymi – taka, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dlatego też bardzo się cieszę, że są już widoczne efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć. W ramach programu Laboratoria Przyszłości zostało wyposażonych już 99,8 proc. szkół publicznych – niemal wszystkie szkoły podstawowe, a także ogólnokształcące szkoły artystyczne – w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny, który wspiera rozwijanie kompetencji przyszłości uczniów. Zależy nam, aby systematycznie udostępniać nauczycielom narzędzia wspomagające i uatrakcyjniające proces kształcenia.

Wrzesień był pierwszym miesiącem działania Mobilnych Laboratoriów Przyszłości – projektu edukacyjnego, w ramach którego zespoły edukatorów przeprowadzają w całej Polsce warsztaty skierowane do uczniów i nauczycieli. Edukatorzy odwiedzili już ponad 100 szkół, spotkali się z nauczycielami i przeprowadzili warsztaty dla ponad 6 tysięcy uczniów. Również dzięki Państwa zaangażowaniu z wycieczek krajoznawczych w ramach programu Poznaj Polskę skorzystało już ponad 460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Raz jeszcze z serca dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzę niesłabnącej pasji, inspiracji do pracy z uczniami, wielu osiągnięć, a także wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Kuratora 2022

List Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Wójta 2022

Dzień Edukacji Narodowej 2022

edukacja.jpg

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty oraz uczniom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy wielu sukcesów, radości i  uznania.

 

kwiaty

 

 

Licznik odwiedzin

4224599
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
169
1031
3245
4184
4224599

(od 10.2007)