Wakacyjne życzenia

wakacje

Program zakończenia roku szkolnego 2022/2023

Program uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023

1. Godz. 830 - msza św. w kościele parafialnym.
2. Godz. 945 - uroczystość zakończenia nauki w szkole:
- zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
- część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. III
- przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej
- złożenie ślubowania przez absolwentów szkoły
- rozdanie nagród Wójta Gminy Baranów dla absolwentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce
- rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem
- rozdanie świadectw uczniom klasy ósmej
- część pożegnalna przygotowana przez absolwentów

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI PRZEWIDYWANE JEST ok. godz. 11.30
Odwozy autobusów tego dnia w godz. 11.30; 13.00; 14.20.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie na rok szkolny 2023/2024

Poniżej załączniki z listą uczniów.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny„ Puchacz Piotr” 2023

Dnia 28 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”. Konkurs ten zorganizowany był dla uczniów klas I-III przez „MATHRIDERS”- ogólnopolską sieć Centrów Nauczania Matematyki z siedzibą w Warszawie.
Koordynatorem konkursu w naszej szkole została p. Iwona Kamela.
Celem konkursu jest:
• rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy   z uczniem zdolnym,
• popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi oraz logicznego myślenia,
• pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki,
• promowanie szkół i nauczycieli.
Do I etapu– szkolnego przystąpiło 46 uczniów z klas I- III:
• klasa I a- 10 uczniów
• klasa Ib-9 uczniów
• klasa II a- 10 uczniów                                                                puchacz
• klasa IIb- 4 uczniów
• klasa IIIa-6 uczniów
• klasa III b-7 uczniów.
Do II etapu – międzyszkolnego z naszej szkoły zakwalifikowało się 4 uczniów:
• klasa I a- Furtak Wojciech
• klasa I b- Frycz Antoni, Biaduń Stanisław
• klasa II b-Iwon Marcel

Konkurs odbył się w Puławach, w Centrum nauczania Matematyki
Mathriders- 16 maja 2023 r.
Pomimo tego, że w tym roku nie udało się dzieciom dostać do ścisłego finału, gratulujemy im umiejętności oraz odwagi w podejmowaniu matematycznych wyzwań. Uzyskane wyniki napawają optymizmem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu już w przyszłym roku szkolnym.

Iwona Kamela

 

 

 

 

 

Udział Uczniów w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym – „Velvet. Piątka dla natury”

Ogólnopolski Program Edukacyjny – „Velvet. Piątka dla natury”
W roku szkolnym 2022/2023 klasa IIa uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym, „Velvet. Piątka dla natury”. W ramach programu w klasie odbyły się ciekawe zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz uczniowie wykonali pracę kreatywną, która zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę
w konkursie Ekowyzwanie.

Velvet dyplom

 

Ogłoszenie o wolnym dniu

wolny dzień

Życzenia na Dzień Dziecka 2023

Życzenia na Dzień Dziecka 2023

Udział uczniów w IT Fitness Test

Udział uczniów w IT Fitness Test

21 uczniów klas siódmych uczestniczyło w IT Fitness Test, który jest kompleksową i sprawdzoną metodą oceny umiejętności cyfrowych.

Czym jest IT Fitness Test?

Po raz drugi w Polsce uczniowie mają szansę sprawdzić swoje umiejętności cyfrowe, otrzymać certyfikat swoich kompetencji.  IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy to darmowy test umiejętności cyfrowych dla uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych, który po raz drugi prowadzony jest Polsce.

https://itfitness.eu/pl/

Zadania w testach podzielono na pięć obszarów:

I. Internet

II. Bezpieczeństwo i systemy komputerowe

III. Złożone zadania

IV. Narzędzia biurowe

V. Narzędzia do współpracy i sieci społecznościowe

Najlepsze wyniki wśród uczestników testu kompetencji cyfrowych z klasy 7a uzyskali:

1. Izabela Kania 90% 

2. Olga Parzyszek 75% 

3. Antonina Kulik 75%

Najlepsze wyniki wśród uczestników testu kompetencji cyfrowych z klasy 7b uzyskali:

1. Maja Dębek 80%

2. Bartosz Karczmarz 80%

3. Jakub Kuna 75%