Konkurs „Jestem Świadomy – Jestem Bezpieczny”

25 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny” .
Celami konkursu były: kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Puław i powiatu puławskiego właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV
i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.
W trzech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat) i wiedzy (test) wzięły udział 22 szkoły.
Olga Parzyszek z klasy 8a – zajęła I miejsce w kategorii test wiedzy oraz Lena Litwinek
z klasy 8b – otrzymała wyróżnienie w kategorii plakat.
Serdecznie gratulujemy.
                                                                                                       Anna Maruszak

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ Puchacz Piotr”

Puchacz Piotr pdziękowanieDnia 14 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się I etap 8 Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”. Konkurs ten zorganizowany był dla uczniów klas I-III przez „MATHRIDERS”- ogólnopolską sieć Centrum Nauczania Matematyki z siedzibą w Warszawie.
Koordynatorem konkursu w naszej szkole została Pani Iwona Kamela.
Celem konkursu jest:
• rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym
• popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi oraz logicznego myślenia
• pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
• pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki
• promowanie szkół i nauczycieli.
Do I etapu – szkolnego przystąpiło 34 uczniów z klas I- III:
• klasa I a- 5 uczniów
• klasa I b- 6 uczniów
• klasa II a- 3 uczniów
• klasa II b- 8 uczniów
• klasa III a-7 uczniów
• klasa III b-5 uczniów.
Do II etapu – międzyszkolnego z naszej szkoły nikt się nie zakwalifikował, pomimo, że mamy uczniów, którzy byli bardzo blisko, dzielił ich dosłownie jeden punkt do wejścia do II etapu.
Są to uczniowie klasy I A: Mateusz Jeżewski oraz Jan Strzelecki.
Według organizatorów zadania konkursowe w tym roku były wyjątkowo trudne, ale wszyscy cieszymy się, że dzieci podjęły to matematyczne wyzwanie.
Pomimo tego, że w tym roku nie udało się dzieciom dostać do ścisłego finału, gratulujemy im umiejętności oraz odwagi w podejmowaniu matematycznych wyzwań. Uzyskane wyniki napawają optymizmem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu już w przyszłym roku szkolnym.
                                                                                                                                                      Iwona Kamela

Konkurs „Z życzliwością na co dzień”

 

 

Podziękowanie konkurs plastyczny

Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach, Biblioteki Powiatu Puławskiego
i Centrum Rozwoju SENS Katarzyny Dorosz – Dębskiej z okazji Dnia Życzliwości. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie ilustracji pokazującej przejawy życzliwości w życiu codziennym. Przeprowadzono konkurs w klasach I-III. Prace zostały oddane do 10 stycznia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, która następnie przekazała Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach.

Na poziomie klas I-III wzięło udział 19 uczniów.
Laureaci konkursu:
Miejsce I – Maria Goluch – kl. 1a

Wyróżnienia:
1. Laura Łysiak kl. 1a
2. Wiktoria Wojda kl. 1b
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe – bony do sieci Empik oraz książki „Krótka bajka o życzliwości” Katarzyny Dorosz – Dębskiej. Dodatkowo prace, które zajęły 1 miejsce zostały wydrukowane
w formie zakładek. Nagrody zostały rozdane w dniu 12 marca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach.
Ponadto pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, które wręczyła autorka książki „Krótka bajka o życzliwości” podczas przeprowadzonych przez nią warsztatów psychologicznych dla klas I–III, w dniu 15.03.2024r.
Organizatorami konkursu były panie: Urszula Lamek i Małgorzata Osiak
                                                                                                                                         Iwona Kamela

Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!

Vivat Konstytucja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dniach wolnych maj 2024

Zebranie z rodzicami

zebranie z rodzicami

XXXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ZDROWIA PCK 2023/2024

XXXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ZDROWIA PCK 2023/2024
19 kwietnia w siedzibie Centrum Pomocy Humanitarnej PCK w Lublinie odbył się etap okręgowy XXXI edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką. Jej organizatorem był Okręgowy Zarząd PCK w Lublinie. Olimpiada składa się z czterech etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego oraz centralnego.
Uczennica naszej szkoły Katarzyna Antoniak z klasy VIIb zwyciężyła w eliminacjach szkolnych i rejonowych, dzięki temu reprezentowała powiat puławski podczas etapu okręgowego w Lublinie.
Podczas Olimpiady sprawdzana była wiedza i umiejętności z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zasad zdrowego żywienia, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.
Ponadto komisja oceniała przeprowadzoną przez uczestników „akcję prozdrowotną” zorganizowaną w szkole
i środowisku lokalnym.
Katarzynie serdecznie gratulujemy!

Anna Maruszak

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

1